Nhạc Chiều Đông

Tác giả: Ưng Lang

Đông về trời buồn vương gió mưa, buốt cánh chim xa mờ. Tơ sầu về tràn dâng chốn xưa, khói lướt mây trôi lững lờ. Tan rồi mộng ngày xanh sớm phai, sóng nước cách xa vời! Âm thầm chiều đông mưa nhớ ai, đau nhìn.