Lòng Mẹ Việt Nam

Tác giả: Lê Thương

Ca sỹ thể hiện: Duy Khánh; Khánh Ly; Quang Lê; Mộng Thi; Người Hát Rong; Đỗ Chánh

Bà tư bán hàng có bốn người con. Thằng hai đã lớn ba em hãy còn. Học theo các trường nay đã thành khôn. Năm loạn lạc kia trong nước Việt Nam. Mấy con của bà đều lên lối đường. Đầu quân chiến trường theo chí người dân.