Mặt Trời Của Em

Tác giả: Phuong Ly, JustaTee

Ca sỹ thể hiện: Phương Ly & JustAtee (KynBB Remix)

Mặt trời kia dù ở đâu. Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu. Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu. Dù là mình xa cách nhau. Ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh. Đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh. Thời gian ơi xin.