Tân Thế Giới

Tác giả: Phan Ann

Ca sỹ thể hiện: Phan Ann

Là người con Long An, Việt Nam. Luôn có tâm trong mọi việc làm. Phấn đấu tiếp dù mấy ai khen. Ta có thể rap và cả việc đàn. Trời cao đã thương cho ta được rap. Được viết ra những thứ ta mê. Viết về Game, viết về đời. Anime.

naruto image
naruto
Lượt nghe: 782.
Người tạo: vanbaodbk50utc2