Hỡi Thế Gian Tình Là Chi

Tác giả: Hải Anh

Ca sỹ thể hiện: Hải Anh

Nếu anh nói anh còn rất yêu em. Thì em sẽ quay lại không. Còn anh nói không còn yêu. Thì lại dối với lương tâm. Anh đã biết tình mình. Cuộc tình giữa ba chúng ta. Thì sẽ có một người. Một người phải khổ đau. Ngày xưa.

2 Pages<12