Ta Đã Từng Yêu

Tác giả: Chưa Biết

Còn gì mà tìm đến nhau nữa. Khi chúng ta không cần nhau. Còn gì để lừa dối nhau nữa. Khi trái tim không còn đau. Gặp lại mình rồi sẽ ra sao. Làm gì tìm lại được phút ban đầu. Hoặc là mình lại càng níu chân nhau. Xô ngã.

Anh Đã Từng Yêu

Tác giả: Chưa Biết

Còn gì mà tìm đến nhau nữa. Khi chúng ta không cần nhau. Còn gì để lừa dối nhau nữa. Khi trái tim không còn đau. Gặp lại mình rồi sẽ ra sao. Làm gì tìm lại được lúc ban đầu. Hoặc là mình lại càng níu chân nhau. Xô ngã đời.

Ta Đã Từng Yêu

Tác giả: Thái Thịnh

Ca sỹ thể hiện: Đinh Quốc Anh (remix); Quang Hà; Quang Hà (DJ Turbo Remix); Quang Hà & Quách An An; Lệ Quyên

Còn gì mà tìm đến nhau nữa khi chúng ta không cần nhau. Còn gì để lừa dối nhau nữa khi trái tim không còn đau. Gặp lại rồi mình sẽ ra sao? Làm gì tìm lại được lúc ban đầu? Hoặc là mình lại càng níu chân nhau xô ngã đời.

Em Đã Từng Yêu

Tác giả: Thái Thịnh

Ca sỹ thể hiện: Phương Ý; Cao Mỹ Kim; Phương Trang; Hứa Như Ý; Quỳnh Vi; Lương Tùng Quang & Như Loan; Thanh Hà; Bảo Anh

Còn gì mà tìm đến nhau nữa khi chúng ta không cần nhau. Còn gì để lừa dối nhau nữa khi trái tim không còn đau. Gặp lại rồi mình sẽ ra sao? Làm gì tìm lại được lúc ban đầu? Hoặc là mình lại càng níu chân nhau xô ngã đời.