LK Tôi Muốn Quên Người & Nửa Hồn Thương Đau

Tác giả: Phạm Đình Chương & Khánh Băng

Ca sỹ thể hiện: Nguyễn Hưng & Ngọc Anh

Tôi muốn quên em khi đường đời mình không chung lối. Tôi muốn quên em khi câu thề em đã quên rồi. Tôi muốn quên em vì sầu thương ngày đêm tàn phá. Tôi muốn quên em vì đời tôi luống phong ba. Tôi muốn xa em, xa kỷ niệm.