Nụ Cười Sơn Cước

Tác giả: Tô Hải

Ca sỹ thể hiện: Khánh Ly; Hà Thanh; Duy Quang; Sĩ Phú (trước 75); Thanh Lan (trước 75); Mạnh Phát (pre75); Thanh Trà; Xuân Phú; Ánh Tuyết; Cao Minh; Như Hảo; Trần Thái Hòa

Tôi nhớ mãi một chiều xuân.. chia phôi, mây mờ buông xuống núi đồi. Và trong lòng mưa hơn cả ngoài trời. Cỏ cây hoa lá, thương nhớ mãi người đi. Và dâng sầu lên mi mắt người về. Thơ thẩn đàn chim ngừng tiếng hót,