Phải Chi Em Lấy Chồng Xa

Tác giả: Vũ Thanh

Chiều chiều ra đứng bên này sông. Trông vời bên ấy khói mênh mông. Nơi đó có em tôi đang sống với chồng. Chỉ tấc gang mà xa ngút ngàn. Tôi bên bồi còn em bên lở. Bữa nọ nước mùa đầy ắp Côn Giang. Bến bồi pháo nổ em sang.