Nói Với Người Tình

Tác giả: Hàn Châu

Ca sỹ thể hiện: Ngọc Sơn & Ngọc Huyền; Phương Dung & Đình Văn; Băng Châu & Huy Sinh; Hương Lan & Ngọc Sơn; Chế Phong & Ngân Huệ; Nguyên Vũ; Nguyễn Hoàng Nam; Trường Vũ & Quan Kim Thuỷ; Mạnh Quỳnh & Hương Thuỷ; Ngọc Sơn; Mạnh Quỳnh; BaKhia; Hương Lan & Đan Trường; Chế Linh; Phi Nhung; Trường Vũ; Hoàng Châu; Lính Chê HD; Trường Vũ & Mai Thiên Vân; Thanh Tuyền & Chế Linh

Qua lối nhỏ vào nhà em. Muốn ghé vào thăm sợ ba má em buồn lòng. Lỡ hứa rồi anh biết làm sao đây. Để em mong suốt cả ngày nên buồn lắm. Em cứ hỏi lòng tại sao. Mỗi lúc gặp nhau thì anh nói chuyện đường dài. Đêm trở về em.

Lk Hoa 10 Giờ

Tác giả: Hàn Châu, Đài Phương Trang

Ca sỹ thể hiện: Nhật Kim Anh & Lương Gia Huy

Qua lối nhỏ vào nhà em. Muốn ghé vào thăm sợ ba má em buồn lòng. Lỡ hứa rồi em biết làm sao đây. Để em mong suốt cả ngày em buồn lắm. Anh cứ hỏi lòng tại sao. Mỗi lúc gần nhau thì anh nói chuyện đường dài. Đêm trở về em.

LK Nói Với Người Tình, Mèo Hoàng & Xin Vẫy Tay Chào

Tác giả: Hàn Châu & Tú Nhi & Trúc Sơn

Ca sỹ thể hiện: Như Quỳnh & Duy Trường

Qua lối nhỏ vào nhà em. Muốn ghé vào thăm sợ ba má em buồn lòng. Lỡ hứa rồi anh biết làm sao đây. Để em mong suốt cả ngày nên buồn lắm. Em cứ hỏi lòng tại sao. Mỗi lúc gặp nhau thì anh nói chuyện đường dài. Đêm trở về em.