Sau Ngày Hành Quân

Tác giả: Lê Dinh

Ca sỹ thể hiện: Phương Dung; Hương Lan; Hồng Trúc; Phi Nhung; Hoàng Oanh (trước 75); Trường Vũ; Quang Lập

Sau ngày hành quân anh về vui trong chiến thắng. Súng còn đeo vai đã viết thư cho người yêu. Em ơi thư vắn hơn tình. Xin em đừng buồn xin em đừng hờn. Chớ bảo không thèm không đọc thư anh . Hay thôi anh đền đền em.