Silent Night

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sỹ thể hiện: Mariah Carey; Henry Chúc & Công Thành & Lynn; Hồ Lệ Thu; Chưa Biết; Bostonfx; Bé Bảo An

Silent night. Holy night. All is calm all is bright. Round your virgin mother and child. Holy infant so tender and mild. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Silent night. Holy night. Shepherds quake at.

Đêm Yên Bình

Tác giả: Nhạc Ngoại (Áo) [Lời Việt: Lê Minh]

Giây phút yên bình. Con hát dân Ngài. Đức Chúa Trời, ơn cao vời. Đêm nay Chúa sinh ra đời cứa nhân loại. Trong hang đá chốn Bêlem giữa hang lừa. Con xin hiến bao niềm thương mến. Hát khúc nhạc giữa đêm yên bình. Đông đến.

Đêm Thánh Vô Cùng

Tác giả: Nhạc Ngoại (Áo)

Ca sỹ thể hiện: Hoàng Oanh (trước 75); Hợp Ca; Khánh Du; Lưu Văn Dũng

Đêm thánh vô cùng giây phút tưng bừng. Khắp thế gian hát kính mừng. Đêm đông giá. Chúa sinh ra chốn hang lừa. Đêm đông giá. Chúa sinh ra cứu nhân loại. Ôi đêm thánh bao tình thương mến tấu khúc nhạc đêm thánh vô.

Liên Khúc: Silent Night

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Various Artists

Ðêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng. Ðất với trời se chữ Ðồng. Ðêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ. Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa. Ơn châu báu không bờ bến. Biết tìm kiếm của chi.

Đêm Thánh Vô Cùng (Silent Night)

Tác giả: Lời: Nguyễn Văn Đông

Ca sỹ thể hiện: 5 Dòng Kẻ; Đàm Vĩnh Hưng

Ðêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng. Ðất với trời se chữ ðồng. Ðêm nay chúa con thần thánh tôn thờ. Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa. Ơn châu báu không bờ bến. Biết tìm kiếm của chi đền. Ôi chúa thiên đàng,