Nhạc Sưu Tầm image
Nhạc Sưu Tầm
Lượt nghe: 3514.
Người tạo: Kavana (vào ngày 14 tháng 12 năm 2014).
Nhạc yêu thích của tôi.
Tâm Sự Đời Tôi image
Tâm Sự Đời Tôi
Lượt nghe: 1426.
Người tạo: NguoiDepDiamond (vào ngày 17 tháng 3 năm 2014).
Tâm trạng buồn image
Tâm trạng buồn
Lượt nghe: 1600.
Người tạo: tranhoang 1 (vào ngày 3 tháng 11 năm 2013).
Tâm Sự - Hạ Vy image
Tâm Sự - Hạ Vy
Lượt nghe: 41.
Người tạo: Bằng Lăng Tím (vào ngày 23 tháng 3 năm 2021).
Cơn Mưa Vô Tâm image
Cơn Mưa Vô Tâm
Lượt nghe: 63.
Người tạo: Bằng Lăng Tím (vào ngày 2 tháng 3 năm 2021).
Tâm Sự Đời Tôi image
Tâm Sự Đời Tôi
Lượt nghe: 140.
Người tạo: Bằng Lăng Tím (vào ngày 20 tháng 10 năm 2020).
Chí Tâm dạy đàn image
Chí Tâm dạy đàn
Lượt nghe: 40.
Người tạo: Hoang Chien TN (vào ngày 25 tháng 2 năm 2016).
cổ nhạc Chí Tâm image
cổ nhạc Chí Tâm
Lượt nghe: 3384.
Người tạo: doconggiang (vào ngày 31 tháng 5 năm 2012).
Chôn Vùi Tâm Sự image
Chôn Vùi Tâm Sự
Lượt nghe: 1512.
Người tạo: NguoiDepDiamond (vào ngày 19 tháng 1 năm 2013).
Cãm Xúc Tâm Hồn image
Cãm Xúc Tâm Hồn
Lượt nghe: 2717.
Người tạo: 0937793065 (vào ngày 9 tháng 1 năm 2013).
Chỉ mình đối bóng với ta. Chỉ mình với nỗi xót xa tím lòng. Cõi đời còn quá mênh mông. Đường tình.
8 Pages<12345678>