Người Giàu Cũng Khóc

Tác giả: Hàn Châu

Ca sỹ thể hiện: Đình Văn; Trường Vũ; Trường Vũ; Phi Nhung; NguoiDepDiamond; Tâm Đoan; HAX; Uyên Trang; Mạnh Quỳnh (Nhạc Trữ Tình); Dạ Thảo My; Ngân Trang; Mỹ Châu

Tình yêu ai bán mà mua. Làm sao để mua lấy trái tim của một người. Cho dù bạc tiền tựa non cao. Giàu sang cùng phú quý làm sao mua được tình. Giàu sang đem đến cho người. Yêu trong dối trá yêu trong lọc lừa. Nên tình.

Người Giàu Cũng Khóc (Tân Cổ)

Tác giả: Hồng Vân & Diễm Chi & Trần Mộng Hoàng

Ca sỹ thể hiện: Hương Lan & Vũ Linh; Hương Lan & Châu Thanh

Tình yêu ai bán mà mua. Làm sao mà mua lấy trái tim của một người. Cho dù bạc tiền tựa non cao. Giàu sang cùng phú quý làm sao mua được tình. Giàu sang đem đến cho người. Yêu trong dối trá yêu trong lọc lừa. Nên tình rối.