Tất Cả Tại Anh

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Karik & Emma

Anh luôn là một gã si tình. Yêu em không hề biết suy tính. Thậm chí khi em luôn vì mình. Anh vẫn yêu bằng tất cả sự hi sinh. Chưa bao giờ có khái niệm từ bỏ. Mà tương lai chưa rõ đi về đâu. Bất chấp bên em dù từ đầu đã.