If I Only Knew

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sỹ thể hiện: Tom Jones

Wow!! Yeah ... Yeah. Home grown, on the bone. All the channels show the same old war zone. As I walk alone in the city. Makin' me an offer, now don't they look pretty. New cinema. Live action, all the noise of attraction.

If You Had My Love

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sỹ thể hiện: Jennifer Lopez

If u had my love and I gave u all my trust. Would u comfort me. Tell me baby. And if somehow u knew that your love would be untrue. Would u lie to me. And call me baby. Verse1:. Now if I give u me. This is how its got to.

Kingdom Come - Demi Lovato, Iggy Azalea

Tác giả: Chưa Biết

[Verse 1:]. Can we love until there's nothing left. And we're collecting dust? Use the halo of our golden souls. Until we're flecks of rust. [Pre-Chorus:]. A love so deep, nothing else like it. Scars go deep, but.

Last Night A D.J. Saved My Life

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Indeep

LAST NIGHT A DEEJAY SAVED MY LIFE. LAST NIGHT A DEEJAY SAVED MY LIFE, YEAH ‘CAUSE I WAS SITTIN’ THERE BORED TO DEATH. AND IN JUST ONE BREATHE HE SAID. YOU GOT GET UP, YOU GOT GET UP, YOU GOT GET DOWN GIRL. YOU KNOW YOU.

Liquor Store Blues

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Bruno Mars (Ft. Damian Marley)

Standing at this liquor store. Whiskey coming through my pores. Feeling like I run this whole block. Lotto tickets and cheap beer. That's why you can catch me here. Tryna scratch my way up to the top. Cause my job's got me.

Loneliness

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: The Feeling

Loneliness ah-ah-ah. Loneliness. What is the point of it? Loneliness ah-ah-ah. Loneliness. Right now. I'll take a penny for my thoughts. Right now. I'm overcharging you of course. Right now. But I've a question.

Lost In Emotion

Tác giả: Lisa Lisa & Cult Jam

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Hit the beat now. Lost in emotion. Some guys will promise you. A marriage made in heaven. But I'm gonna stick to my guts. Like waitin for their love. That I might be gettin. My dreams have yet begun oh baby. Am I a.

Love Is A Rose

Tác giả: Neil Young

Ca sỹ thể hiện: Linda Ronstadt

Love is a rose but you better not pick it. Only grows when it's on the vine. Handful of thorns and you'll know you've missed it. Lose your love when you say the word mine. I wanna see what's never been seen. I wanna live.

Mơ Về Chốn Xa

Tác giả: Nhạc Ngoại (Hàn Quốc)

Ca sỹ thể hiện: Lam Trường

Mơ. Về một nơi rất xa xôi. Một thoáng bâng khuâng. Nơi đó em ngồi nhìn mưa rơi. Dáng em nhỏ nhoi. Tan dần trong gió chiều. Chỉ còn mưa bay qua, chưa ngừng rơi. Cho nắng thôi về. Ngập tràn. Mơ. Một niềm nhớ đi.

Như Lá Thu Vàng

Tác giả: Eugene Raskin

Ca sỹ thể hiện: Ngọc Hạ

Thuở mình yêu nhau quán xinh xinh kia là chốn xưa. Hẹn hò bên nhau nhấp say mối duyên đầu. Mình cười đùa bên nhau biết bao nhiêu niềm ấm lòng. Và mơ tương lai lứa đôi dệt mộng xa xôi. Đã lỡ duyên tơ anh ơi; Tan mơ ơi.

50 Pages<12345678910>»