Thùng Thình Thùng Thình

Tác giả: Sinh Hoạt

Ca sỹ thể hiện: Xuân Mai

Thùng thình thùng thình trống rộn ràng ngoài đình. Có con sư tử đang múa quanh vòng quanh. Trung Thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng. Dưới ánh trăng vàng đoàn em cất tiếng hát.