Thà Như Giọt Mưa

Tác giả: Nhạc Phạm Duy, thơ Nguyễn Tất Nhiên

Ca sỹ thể hiện: Ngọc Lan; Sĩ Phú; Vũ Khanh; Duy Quang; Quốc Khanh; Uyên Phương (trước 75); Duy Quang (trước 75); Quốc Thiên; Elvis Phương; Hương Lan & Chí Tâm; Bằng Kiều; Elvis Phương; Duy Quang & Thái Châu; Lệ Thu; Khánh Ly; Người Hát Rong

Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá. Thà như giọt mưa khô trên tượng đá. Thà như mưa gió đến ôm tượng đá. Có còn hơn không, có còn hơn không. Có còn hơn không, có còn hơn không. Người từ trăm năm về như dao nhọn. Người.

Khúc Tình Buồn

Tác giả: Nhạc Nguyễn Hoàng Thi, thơ Nguyễn Tất Nhiên

Ca sỹ thể hiện: Elvis Phương; Duy Quang

Thà là giọt mưa, vỡ trên tượng đá. Thà là giọt mưa, rớt trên tượng đá. Người từ trăm năm về ngang sông rộng. Ta ngoắc mòn tay, trùng trùng gió lộng. Người từ trăm năm về khơi tình động. Ta chạy vòng vòng, ta chạy mòn.

Liên Khúc: Thà Như Giọt Mưa; Em Hiền Như Masour; Hai Năm Tình Lận Đận

Tác giả: Phạm Duy

Ca sỹ thể hiện: Don Hồ & Dương Triệu Vũ; Duy Quang & Thái Châu

1. Người từ trăm năm về như sông rộng. Ta ngoắc mỏi tay, ta ngoắc mỏi tay. Chỉ thấy sông lồng lộng. Chỉ thấy sông chập chùng. Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá. Thà như giọt mưa khô trên tượng.