Khúc Tình Buồn (Thà Như Giọt Mưa)

Tác giả: Nhạc Nguyễn Hoàng Thi, thơ Nguyễn Tất Nhiên

Ca sỹ thể hiện: Elvis Phương; Duy Quang

Thà là giọt mưa, vỡ trên tượng đá. Thà là giọt mưa, rớt trên tượng đá. Người từ trăm năm về ngang sông rộng. Ta ngoắc mòn tay, trùng trùng gió lộng. Người từ trăm năm về khơi tình động. Ta chạy vòng vòng, ta chạy mòn.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Thi