Thôi Thì Cũng Xong

Tác giả: Tú Minh

Thôi thì... thôi thì... như thế cũng xong. Bao năm... bao năm chăn gối trông hòng gì đâu? Đắng cay hờn tủi đã nhiều. Lệ tuôn như đổ trăm chiều khổ đau. Thôi thì như thế cũng xong. Thôi thì... như thế cũng xong. Bao.