Thư Tình Em Gái

Tác giả: Quý Phi

Ca sỹ thể hiện: Giáng Thu

Thư từ thành đô em gửi đi. Qua miền rừng cao nguyên về anh. Cao nguyên có còn lạnh vào hồn ? Thông reo có còn nhả nhạc buồn. Bên rừng, bên suối, bên hồ. Đô thành còn vui như ngày xưa ? Lâu rồi mà anh chưa về thăm. Cô em.

Thư Tình Em Gái

Tác giả: Quý Phi

Ca sỹ thể hiện: Nu_B_KSM

Thư từ thành đô em gửi đi. Qua miền rừng cao nguyên về anh. Cao nguyên có còn lạnh vào hồn? Thông reo có còn nhả nhạc buồn. Bên rừng, bên suối, bên hồ. Đô thành còn vui như ngày xưa? Lâu rồi mà anh chưa về thăm. Cô em.