Tiền Và Lá

Tác giả: Tô Thanh Phương

Ca sỹ thể hiện: Chế Thanh; Hương Lan; Ngọc Hải; Đình Văn

Tuổi thơ ! Tuổi thơ tóc để gáo dừa. Tuổi thơ Mẹ bắt đeo bùa Cần Ông. Hai ta cùng học vở lòng. Dắt tay nhau giữa cánh đồng cỏ xanh. Hai nhà ! Hai nhà chung một mái tranh. Chia vui từng trái ngọt lành có nhau. Đêm.

Tiền Và Lá

Tác giả: Lý Dũng Liêm

Ca sỹ thể hiện: Hương Lan; Dương Ngọc Thái; Như Quỳnh; Mạnh Đình

Ngày thơ hớt tóc "Miểng vùa". Ngày thơ mẹ bắt đeo bùa "cầu ông". Đôi ta cùng học vỡ lòng. Dắt tay qua những cánh đồng lúa xanh. Đôi nhà cùng một sắc tranh. Chia nhau từng một trái chanh, trái đào. Đêm vàng soi bóng trăng.