Tiền Và Lá

Tác giả: Tô Thanh Phương

Ca sỹ thể hiện: Chế Thanh; Hương Lan; Ngọc Hải; Đình Văn

Tuổi thơ ! Tuổi thơ tóc để gáo dừa. Tuổi thơ Mẹ bắt đeo bùa Cần Ông. Hai ta cùng học vở lòng. Dắt tay nhau giữa cánh đồng cỏ xanh. Hai nhà ! Hai nhà chung một mái tranh. Chia vui từng trái ngọt lành có nhau. Đêm.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Tô Thanh Phương