Tình Mẫu Tử image
Tình Mẫu Tử
Lượt nghe: 82.
Người tạo: Bằng Lăng Tím (vào ngày 1 tháng 6 năm 2021).
Tình Bể Dâu image
Tình Bể Dâu
Lượt nghe: 30.
Người tạo: Bằng Lăng Tím (vào ngày 30 tháng 12 năm 2021).
Kẻ Phụ Tình image
Kẻ Phụ Tình
Lượt nghe: 51515.
Người tạo: Ác Mìn (vào ngày 3 tháng 11 năm 2009).
Thôi rồi giấc mộng phu thê. Tan theo mây khói đã về hư không. Nàng nay vui sống bên chồng. Phụ tình.
Mẹ Tình Yêu image
Mẹ Tình Yêu
Lượt nghe: 83.
Người tạo: Bằng Lăng Tím (vào ngày 12 tháng 7 năm 2021).
Tình Ca Lều image
Tình Ca Lều
Lượt nghe: 74.
Người tạo: Bằng Lăng Tím (vào ngày 16 tháng 12 năm 2020).
Tình Ca Hay image
Tình Ca Hay
Lượt nghe: 641.
Người tạo: Dương Bích (vào ngày 20 tháng 9 năm 2013).
NHẠC tình 1 image
NHẠC tình 1
Lượt nghe: 2782.
Người tạo: khu vươn xưa của tôi (vào ngày 20 tháng 9 năm 2013).
những bản nhạc làm xúc động mà tôi yêu
Tình Ca Phố image
Tình Ca Phố
Lượt nghe: 98.
Người tạo: Bằng Lăng Tím (vào ngày 1 tháng 12 năm 2020).
Tình Ca Tài image
Tình Ca Tài
Lượt nghe: 2080.
Người tạo: Tai Byn (vào ngày 13 tháng 8 năm 2013).
Lời Tỏ Tình image
Lời Tỏ Tình
Lượt nghe: 13.
Người tạo: Bằng Lăng Tím (vào ngày 10 tháng 1 năm 2022).