Tình Yêu Tự Hát

Tác giả: Ngọc Khuê

Tình yêu không phải là biển. Mà ta đi không cùng. Tình yêu không là rừng. Sao bao người lạc lối. Tình yêu không thời gian mà sao ai cũng vội. Âm thầm và dữ dội ngọt ngào và đắng cay. Tình yêu không là mật mà đôi môi.