Vì Sao Trong Lòng Tôi

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sỹ thể hiện: Ưng Hoàng Phúc; Ưng Hoàng Phúc

Lúc yêu em cũng là khi người đi rất xa. Tôi không tin trái tim em như giá lạnh. Tiếng yêu tôi trao bằng muôn lời ca, mà em chẳng hay nên tình tôi cứ mang giấu trong thầm kín. Biết bao nhiêu nỗi niềm chưa được trao.