Vọng Cổ Ông Đồ

Tác giả: Anh Bằng

Ca sỹ thể hiện: Tuấn Hùng & Xuân Mỹ

Hoa đào nở rộ lúc Xuân sang Mực tàu giấy đỏ ông Đồ đây Bên phố đông người qua thuê viết Khen ông tài thảo nét phượng