Lá Diêu Bông

Tác giả: Trần Tiến

Ca sỹ thể hiện: Hoài Nam; Mỹ Linh; Đình Văn; Thái Châu & Mỹ Huyền; Như Quỳnh & Mạnh Đình; Tú Quyên; ThiênHuy (LK LDB & Được Tin Em Lấy Chồng); Thái Châu

Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang. Sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao. Ngày lấy chồng em đi qua con đê. Con đê mọc lối cỏ về. Có chú bướm vàng bay theo em. Bướm vàng đã đậu cây mù u rồi. Lấy chồng sớm làm gì,

Lá Diêu Bông

Tác giả: Phạm Duy

Ca sỹ thể hiện: Ý Lan; An.

Đứa nào tìm được lá diêu bông. Từ nay tao sẽ gọi là chồng. Tao sẽ gọi là chồng. Đứa nào tìm được lá diêu bông... Vài ngày sau em tìm thấy lá. Chị chau mày : đâu phải lá diêu bông! Mùa Đông sau em tìm thấy lá. Chị.

Lá Diêu Bông 2

Tác giả: Vinh Sử

Ca sỹ thể hiện: Thái Châu; Hạ Vy; Trúc Quyên; Phương Dung & Chế Thanh; Thanh Long & Hoàng Thơ; Mạnh Quỳnh

Kìa chú bướm ngoài đồng. Đang tìm lá diêu bông. Em ra ước lễ tơ hồng. Trầu xin thay lá diêu bông. Rồi chú bướm u buồn. Chưa tìm lá diêu bông. Nên em mới bỏ theo trồng. Cây mù u đã đơm bông. ĐK:. Lá diêu bông, hay đố'.

Lời Thề Lá Diêu Bông

Tác giả: Hồng Hà

Ca sỹ thể hiện: NSUT Trung Đức

Anh tìm thấy rồi, lá diêu bông. Mang về đây, em đã lấy chồng. Nhớ lời thề xưa, anh chọn đời chung thuỷ. Sống cho em va cho cả diêu bông. Em đã hẹn đợi lá diêu bông. Sao em nỡ bỏ đi lấy chồng ? Để cho anh suốt một đời.

Đừng Trách Diêu Bông

Tác giả: Trần Thiết Hùng & Trần Hải

Ca sỹ thể hiện: Trường Vũ & Hồng Trúc; Sơn Tuyền; Phi Nhung; Chung Tử Lưu; Ngọc Hải & Thạch Thảo; Hương Lan; Phương Hồng Quế; Mỹ Huyền; Hoài Nam; Mộng Thi; Mạnh Quỳnh; Đình Văn & Tài Linh; Khả Tú & Cao Thanh; Thanh Thúy & Khánh Duy; Ái Vân; Thanh Long & Hoàng Thơ; Quang Linh; Thu Hiền; Như Quỳnh & Tường Nguyên; Thu Thủy; Hạ Vy & Thái Châu; Yến Khoa; Lưu Ánh Loan & Vương Quốc Sang; Lâm Bảo Phi

Anh trách em sao nỡ vội lấy chồng. Không chờ, không đợi anh kiếm lá diêu bông. Chờ đợi đã bao năm mà người vẫn biệt tăm. Nhớ thương nhạt phai má hồng. Nên lời ru buồn buồn thêm. Nên lời ru càng còn buồn thêm. Sông sâu.

Chuyện Tình Lá Diêu Bông

Tác giả: Nguyễn Tiến

Ca sỹ thể hiện: Thu Hà; Ái Vân; Lâm Bảo Phi; Thành Lê; Hạ Vân; Thu Hiền; Thu Hường

Lúa đồng chiều cuống gia. Chị thẩn thơ đi.. Em ở đầu làng chiều xuống ven đê. Theo sau chị đi tìm chợt nghe lời chị nói:. "Ai mà tìm được lá diêu bông. Từ nay chị sẽ lấy làm chồng". Hai ngày sau em tìm thấy lá.