Tìm Nơi Em (Tìm Nơi Anh)

Tác giả: Lê Trọng Nguyễn

Ca sĩ: Vũ Trung Hiền

Ca sĩ khác: Vũ Khanh; Anh Ngọc; Thái Thanh (trước 75)

Tìm nơi em ánh trăng sao. Tìm mầu mắt thiên thần. Tìm bán tài mua lấy thiên đàng. Tìm nơi em phút mê man. Tìm tiếng cười trong trắng. Tìm quên cả cuộc sống thế gian. Có oán trách gì đâu hỡi em. Có sám hối vì gây.

danh sách bài hát của ca sĩ Vũ Trung Hiền