Nhớ Nhung

Tác giả: Thẩm Oánh

Ca sĩ: Mộc Lan & Tuyết Hằng

Nhớ nhung, nhớ nhung ngập trời. Buồn vương khắp nơi. Gió trăng lạc lối . Nhớ nhung ... Sắt se lòng quá. Phía tây mây mờ. Sầu lắng trong mơ. Bóng dáng mây huyền lướt như tóc ai. Tha thướt buông phương trời. Hầu.

danh sách bài hát của ca sĩ Tuyết Hằng