Tiếng Chuông Nhà Thờ

Tác giả: Nguyễn Xuân Khoát

Ca sĩ: Anh Ngọc & Phụ Họa

Ca sĩ khác: Quang Thọ

Thánh-đường tôn-nghiêm, giặc tràn tới chiếm, gác cao quả-thánh, đặt súng thay chuông, khúc hát bạo-cuồng, tàn-sát dân lành. Đây xưa nay, ngày những ngày, những hồi chuông. Đây xưa nay, ngày những ngày, tiếng.

danh sách bài hát của ca sĩ Phụ Họa