Tào Tháo Dâng Đao

Tác giả: Cổ Nhạc

Ca sĩ: Út Trà Ôn

(Hồ Quảng). Tháo này, cớ tại vì sao. Khi không Tháo lại xách đao vô phòng? Ta giựt mình bấn loạn thần kinh. Nói, nói, hãy nói rành ta nghe. Hay là có ý phản trắc, sanh loàn. Giữa nơi này tỏ bày đục trong. (Vọng.

Tình Anh Bán Chiếu (Tân Cổ)

Tác giả: Viễn Châu

Ca sĩ: Út Trà Ôn

Ca sĩ khác: Chưa Biết; Linh Cảnh; Kim Tử Long

Hò ơi! Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm. Công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm em không gặp. Hò ơi... tìm em không gặp tôi gối đầu mỗi đêm. (vọng cổ). Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ.

danh sách bài hát của ca sĩ Út Trà Ôn