Dạ Cổ Hoài Lang

Tác giả: Cao Văn Lầu

Ca sỹ thể hiện: Cẩm Ly; Ngọc Huyền; Đức Tuấn; Hợp Ca Vựa Lúa; Bích Tuyền; Tóc Tiên; Thành Lộc; Nhã Thanh; Hoài Linh; Hoàng Lan; Phương Thanh; Hương Lan; Thanh Thúy; Ngọc Giàu; Út Trà Ôn; Đình Phước; Minh Thuận; Hương Thuỷ; Phi Nhung; Việt Quang; Ái Vân; Quốc Thạnh; Hoàng Thanh; Khánh Duy; Phương Mỹ Chi

Từ là từ phu tướng. Báu kiếm sắc phán lên đàng. Vào ra luống trông tin nhạn. Năm canh mơ màng. Em luống trông tin chàng. Ôi gan vàng quặn đau í a. Đường dầu xa ong bướm. Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang. Ðêm luống.

Liên Khúc: Dạ Cổ Hoài Lang; Đất Phương Nam

Tác giả: Lư Nhất Vũ & Cao Văn Lầu

Ca sỹ thể hiện: Cẩm Ly; Quốc Đại

Từ là từ phu tướng. Bảo kiếm sắc phong lên đàng. Vào ra luống trông tin chàng. Năm canh mơ màng. Em luống trông tin chàng. Ôi gan vàng quặn đau í a. Đường dù xa ong bướm. Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang. Ðêm luống trông.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Cao Văn Lầu