Bạc Trắng Tình Đời

Tác giả: Minh Khang

Ca sĩ: Cao Thiên Tú

Ca sĩ khác: Lương Gia Huy; Chau Viet Cương -remix; CaliMoon; Thanh Thảo; LạcQuan; ThTh

Ngày mai tôi sẽ cố quên người. Cho dù em có quay về đây. Ngày mai tôi sẽ rời xa em. Cho dù em còn yêu tôi. Bạc trắng như vôi tình đời. Màu đen cho cuộc tình hồng. Tình nghĩa đôi ta từ đây. Như vầng trăng gặp mờ giông.

Song Song

Tác giả: Nguyễn Văn Chung

Ca sĩ: Cao Thiên Tú

Anh và em là trăng là sao. Đứng sát bên nhau ở tít trên cao. Nhưng thật ra lại vô cùng xa. Tíc tắc nơi đâu giữa đêm muôn trùng. Anh là mây còn em là sóng. Cùng lối đi chung biển cả mênh mông. Nhưng thật ra lại vô cùng.

danh sách bài hát của ca sĩ Cao Thiên Tú