Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ

Tác giả: Nguyễn Đức Quang

Ca sĩ: Ngàn Khơi

Ca sĩ khác: Tốp Ca; Khánh Ly

Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn. Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang. Lê sau bàn chân gông xiềng một thời xa xăm. Đôi mắt ta rực sáng theo nhịp xích kêu loàng xoàng. Ta khua xích kêu vang dậy.

Việt Nam! Việt Nam!

Tác giả: Phạm Duy

Ca sĩ: Ngàn Khơi

Ca sĩ khác: Hợp Ca - ASIA; Hoà Ca; Hợp Xướng; Ban Hoa Xuân

Việt Nam Việt Nam nghe từ vào đời. Việt Nam hai câu nói bên vành nôi. Việt Nam nước tôi. Việt Nam Việt Nam tên gọi là người. Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời. Việt Nam đây miền xinh tươi. Việt Nam đem vào.

danh sách bài hát của ca sĩ Ngàn Khơi