Đêm Qua Nhớ Bạn

Tác giả: Dân Ca

Ca sĩ: Thúy Hường & Quý Tráng

Đêm i hôm qua mình tôi nhớ i bạn í. Linh tính a lính tình tinh i. Này a có a tôi buồn. Tôi ớ buồn về ai là chứ tai í tôi nghe. Tai i tôi nghe giọt dồng hồ nó mấy kêu á là kêu. Thánh í thót í buồn lại tôi ngâm câu thơ. Dế.

danh sách bài hát của ca sĩ Quý Tráng