Sám Hối

Tác giả: Nguyễn Hữu Ba

Ca sĩ: Phượng Bằng

Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Lạy Phật từ bi cứu chúng sinh khỏi trầm luân. Lìa xa chốn mê lầm. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Một.

Miếng Trầu Duyên

Tác giả: Đan Trường

Ca sĩ: Phượng Bằng & Hợp Ca Nữ

Lời 1:. Không duyên gì thì đâu trong tối hôm nay. Đôi ta đã gặp nhau dưới bóng trăng này. Tôi xin nàng dừng chân bên mái hiên chùa. Điếu thuốc trao làm thân, miếng trầu xin kính đưa. Trầu dâng, trầu vừa têm, nàng.

Lộng Ngọc

Tác giả: Hoàng Thi Thơ

Ca sĩ: Tuyết Hằng & Phượng Bằng (trước 75)

Ca sĩ khác: Huyền Châu; Duy Quang & Sơn Ca; Hoạ Mi & Nhật Trường (trước 75); Chưa Biết & Ái Vân

Kìa trên cánh mềm nhạc tình mê say. Và này ô kìa trên sóng hiền thuyền tình anh đây. Anh xin mời em lên đó. Anh xin làm thân cơn gió. Để anh đưa em về. Để anh đưa em về. Đưa em về. Đưa em về. Về ẩn náu, cuộc tình sâu.

Đêm Trăng Trên Vịnh Hạ Long

Tác giả: Hoàng Quý

Ca sĩ: Phượng Bằng (pre75)

Chiều rơi trong gió khơi đềm êm. Đằng chân mây dần trăng non lên. Ánh vàng tha thướt nước mờ trong xanh. Gió đưa hơi gợn sóng. Đằng xa xôi bóng non chập chùng. Nằm im nghe mờ trong không trung. Tiếng đàn thánh thót.