Lời Nguyền

Tác giả: Minh Khang

Ca sĩ: Akira Phan & Vũ Ngọc Diệp

Ca sĩ khác: Khánh Đăng; Akira Phan; NguoiDepDiamond & Anh Cot

Lời thề ước anh đã trao cho em. Vầng trăng ánh sao nhiệm màu. Nhìn lên cao anh chấp tay nguyện cầu. Được yêu em đến khi bạc mái đầu xanh... Tình của em giờ như chẳng như mơ. Không thể theo anh trọn đời. Tình của em giờ.

danh sách bài hát của ca sĩ Vũ Ngọc Diệp