Lời Người Khiếm Thị

Tác giả: Đức M

Ca sỹ thể hiện: Đào Phi Dương

Mẹ sinh con ra không muốn như bao người. Và con sinh ra không nhìn thấy ai trên đời. Tình thương cho con, đạo quỹ hơn rất nhiều. Mắt con bây giờ không thể nhìn được mẹ cha. Còn ai thương con như cha mẹ ở trên đời này. Còn.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Đức M