Các bài hát không tên

Các bài hát không tên
Nhạc sĩ Vũ Thành An có trên 50 tác phẩm không có tên. Album này sưu tầm các bài hát không tên này.
Người tạo: Ác Mìn
Ngày tạo: 27 tháng 1 năm 2010
Lượt xem: 32870
Số bài hát: 13 bài
Nghe Album

Ý KIẾN BÌNH LUẬN