Liên Khúc: Anh Còn Yêu Em; Anh Còn Nợ Em

Tác giả: Anh Bằng; Thơ: Phan Thành Tài

Ca sỹ thể hiện: Diễm Liên; Thế Sơn

Anh còn yêu em như rừng lửa cháy. Anh còn yêu em như ngày xưa ấy. Chiều xuống mờ sương. Cửa đóng rèm buông. Gối kề bên gối. Môi kề bên môi. Anh còn yêu em đường xanh ngực nở. Anh còn yêu em lồng tim.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Anh Bằng; Thơ: Phan Thành Tài