Xuân Sum Vầy

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Đại Nhân & Thanh Duy

Nào cùng nhau hát hát hát hát hát... Nào cùng nhau hát hát hát hát hát... Quên ưu phiền vui xuân bên nhau. Ai ai hò niềm vui. Xuân sum vầy nay thêm yêu thương. Mãi hát vang tươi cười. Cánh én, cánh én chao lượn.

5 Pages<12345
danh sách bài hát của ca sĩ Đại Nhân