Chàng Ốc Tương Tư

Tác giả: Võ Đàm

Ca sỹ thể hiện: Đan Trường

Con ốc bò ngang dàn bầu. Ray rức giọt sầu tìm nhau bấy lâu. Con ốc bò ngang luống rau. Nghe lòng nao nao dưới cơn mưa rào. Duyên số tựa như bọt bèo. Sót thương phận nghèo nào đâu dám mơ. Thương lắm mà sao làm ngơ. Tương.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Võ Đàm