Nước Trôi Mồ Mẹ

Tác giả: Nhạc Nguyệt Ánh, thơ Võ Đại Tôn

Ca sĩ: Bích Thuận

Ca sĩ khác: Nguyệt Ánh

Con quỳ bên ni dòng sông. Bên tê mồ Mẹ! Trời ơi, nước ngập tràn đồng. Từng khúc xương trôi đau lòng con trẻ. Con mang trong người thịt xương của Mẹ. Chừ trông nước lụt dâng về. Con còn bên ni, Mẹ mất bên tê, sóng bao la.

danh sách bài hát của ca sĩ Bích Thuận