Gió Hồng

Tác giả: Nguyễn Trần Lê Minh

Ca sỹ thể hiện: Bích Thuận

Khi có gió hồng em về nơi xứ lạ. Miệng em cười mà khoé mắt rưng rưng. Khi có gió hồng em qua cầu thiên lý. Trọn ơn sinh thành tình mẹ nghĩa cha. Khi có gió hồng tóc thề không còn nữa. Em thành người tình nghiệt ngã phương.

Tiếng Nói Dân Tộc

Tác giả: Nguyễn Trần Lê Minh

Hãy trả lại tên thành phố Sài Gòn. Hãy trả lại đây đất nước Việt Nam. Trả lại quê hương tự do dân tộc. Trả lại cho nhau quyền sống con người. Trả lại cho cha dạy con thật thà. Trả lại cho me bầu sữa tình thương. Trả.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Trần Lê Minh