Yêu Thầm

Tác giả: Ngọc Sơn (trẻ)

Ca sĩ: Huy Vũ & Lê Thanh Thảo

Ca sĩ khác: Ngọc Sơn & Yến Khoa; Ngọc Sơn; Chung Tử Lưu; Ngọc Sơn & Hoàng Lan; NguoiDepDiamond & Alo_anhdayemyeu; Tâm Như & Chế Thiện; NguoiDepDiamond & Tinhca_vietnam

Biết tình ta chẳng thành đôi sao tôi vẫn cứ yêu hoài. Biết người ta chẳng thèm đâu mà sao tôi vẫn thầm thương. Đêm ngày ra ngóng vào trông bóng người tôi vẫn hằng mong. Hỡi em yêu này em biết không. Đêm nào thơ thẩn cùng.

danh sách bài hát của ca sĩ Lê Thanh Thảo