Nhạc Trịnh Công Sơn

Nhạc Trịnh Công Sơn
Tiểu sử nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Người tạo: Ác Mìn
Ngày tạo: 30 tháng 6 năm 2010
Lượt xem: 30384
Số bài hát: 20 bài
Nghe Album

Ý KIẾN BÌNH LUẬN