My First Kiss

Tác giả: 30H!3

Ca sỹ thể hiện: 30H!3; Kesha

1. My first kiss went a little like this. And twist, and twist. Well, my first kiss went a little like this. And twist, and twist. I said no more teachers and no more books. I gotta kiss under the bleachers, hopin' that.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ 30H!3