Lá Thư Cuối Cùng (Lá Thơ Cuối Cùng)

Tác giả: Huy Cường

Ca sĩ: Nhóm N9

Cô đơn mình anh bước đi trong màn đêm, con tim vỡ tan biết đi đi về đâu. Trên tay còn mang lá thư của người của người tình đã gửi cho tôi. Khi xưa còn đây chữ yêu đậm sâu, nay em đổi thay chỉ mong câu biệt ly. Em.

danh sách bài hát của ca sĩ Nhóm N9