Không 2

Tác giả: Nguyễn Ánh 9

Ca sĩ: Thành Phố Buồn

Ca sĩ khác: Linda Trang Đài & Tommy Ngô; Trizzie Phương Trinh; Hồ Lệ Thu (Remix); Nguyễn Hồng Nhung; Phạm Cao Tùng

Không, không, đến với tôi đến với tôi nữa làm gì. Không, không, đến với tôi đến với tôi nữa làm gì. Thôi, thôi, tôi van xin. Tôi van xin đừng đến nữa tình yêu ơi. Tình yêu cho tôi chi nhiều ngây ngất. Tình yêu.

danh sách bài hát của ca sĩ Thành Phố Buồn